Forskning

Internetstudier

Vi har byggt upp ett Internetbaserat behandlingsprogram och utvecklat en 8-sidig broschyr för behandling av ansträngningsinkontinens, dvs. urinläckage vid hosta, hopp eller nysning.
Läs mer här

Smartphonestudie

Vi har utvecklat appen Tät® för behandling av urinläckage i samband med hosta, hopp, nysning.  Appen finns för iPhone och androidtelefoner.
Läs mer här

Implementeringsstudier

Vi kommer att följa upp hur programmen fungerar i olika studier när de blir allmänt tillgängliga.
Läs mer här

Behandlingsprogram för andra typer av inkontinens

Appen Tät®II är utvecklad för kvinnor med bland- och trängningsinkontinens..
Läs mer här

Appen Tät®III är utvecklad för män och avsedd att användas innan eller efter operation för prostatacancer.

Läs mer här