Forskning

Internetstudier

Vi har byggt upp ett Internetbaserat behandlingsprogram och utvecklat en 8-sidig broschyr för behandling av ansträngningsinkontinens, dvs. urinläckage vid hosta, hopp eller nysning.
Läs mer här

Smartphonestudie

Vi har utvecklat appen Tät® för behandling av urinläckage i samband med hosta, hopp, nysning.  Appen finns för iPhone och androidtelefoner.
Läs mer här

Skattningsskalestudie

Vi har undersökt om de skattningsskalor för symtom och livskvalitet som används vid urininkontinens är så känsliga att de mäter en verklig upplevd förbättring.
Läs mer här

Implementeringsstudier

Vi kommer att följa upp hur programmen fungerar i olika studier när de blir allmänt tillgängliga.
Läs mer här

Behandlingsprogram för andra typer av inkontinens

Appen Tät®II är utvecklad för kvinnor med bland- och trängningsinkontinens. Denna app utvärderas i en pågående studie och är bara tillgänglig i en begränsad version för allmänheten. Vi planerar också program för män och för de allra äldsta.
Läs mer här