Implementeringsstudier

Appen tät

För att följa vad som händer när appen tät blir allmänt tillgänglig följer vi ålder, utbildningsnivå, bostadsort och grad av besvär hos användarna. Appen, som nu kan laddas hem gratis via Appstore eller Google butik, innehåller därför frågor om detta vid start. Efter tre månader kommer uppföljningsfrågor om grad av besvär och om hur ofta man har tränat. Svaren på frågorna skickas anonymt till vår forskningsdatabas, svaren kan inte kopplas till specifik användare eller telefonnummer. Det är helt frivilligt att svara på frågorna. Studien är godkänd av forskningsetikkommittén i Umeå (Dnr 2014-389-32M, Dnr 2017-405-32M). Läs mer om Integritetspolicy här. Har du frågor om studien eller vill lämna synpunkter på appen kan du kontakta oss via mejl tat.am@umu.se

Broschyren

Vi har undersökt vilken behandlingseffekt man får av broschyren i olika sammanhang; dels när den delas ut av barnmorskor, dels när den beställts via nätet direkt av oss. Vi ville också se hur broschyren används när det gäller ålder, utbildning, bostadsort och grad av besvär. Denna studie är godkänd av forskningsetikkommitten i Umeå ( Dnr 2015-79-32M) och avslutad hösten 2017. Resultaten kommer att publiceras under 2018. Det går nu att ladda ned broschyren gratis på olika språk via knappen ”Hämta broschyr” på startsidan. Har du frågor om broschyren skicka ett mejl till tat.broschyr.am@umu.se

Internetprogrammet

För att testa behandling via Internet i klinisk vardag har vi ”översatt” programmet till en ny plattform i samarbete med Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Plattformen heter ACKTUS (Activity-Centered Modeling of Knowledge and Interaction Tailored to users), och möjliggör unika och skräddarsydda lösningar för varje deltagare.

Vi undersöker hur programmet används och vilken effekt det får när det används i olika kliniska sammanhang och på olika språk. Ett internationellt samarbete pågår. Du når programmet här!