Appstudie Tät® II


Positiv_cafe_web

I nuläget finns Tät®II endast att ladda ned i den begränsade versionen som bara innehåller information, inga behandlingsprogram.

 

Appen Tät® II är utvecklad och utvärderad för behandling av trängnings- och blandinkontinens hos kvinnor. Trängningsinkontinens betyder urinläckage i samband med plötslig kissnödighet (trängningar). Vid blandinkontinens kan urin läcka både vid kroppslig ansträngning och vid trängningar.

Appen innehåller information om urinblåsan, bäckenbotten, psykologi och livsstilsfaktorer. I appen finns tre olika behandlingsprogram, statistik och möjlighet att ställa in påminnelser. Den kan också ge användaranpassade råd och feedback vid träning. Appen har utvecklats av Eva Samuelsson och Towe Wadensten med input från andra forskare och i samarbete med ITS avdelning för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet.

Vi har utvärderat effekten av appen Tät®II i en studie. I studien lottades deltagarna till antingen en grupp som fick tillgång till hela appen Tät®II eller till en grupp som fick tillgång till en begränsad app som bara innehöll kortfattad information. Efter tre månaders användning utvärderades symptom, livskvalitet, antal urinläckage och trängningar och resultaten jämfördes mellan grupperna. Detaljerad information om studien hittar du här. Resultaten av behandlingen efter 3 månader visade att gruppen som fick tillgång till appen upplevde mindre läckage, inkontinenssymtom och trängningar, och bättre livskvalitet, efter behandlingen. Förbättringarna var större än i gruppen som fick den begränsade informationsappen och skillnaderna var statistiskt säkerställda. I gruppen som använde den fullständiga appen tyckte 87% att de förbättrats, i informationsgruppen var det bara 30% som tyckte att de förbättrats. Detaljerade resultat här.

Efter tremånaders-uppföljningen fick även informationsgruppen tillgång till den fullständiga behandlingsappen. Alla studiedeltagare följdes upp 15 månader efter att de fått tillgång till den fullständiga appen. Resultaten av den uppföljningen visade att förbättringen som deltagarna upplevde höll i sig även på lång sikt. Läs mer om långtidsresultaten här.

Hälsoekonomiska beräkningar visade att appen också var kostnadseffektiv.  Läs mer om de resultaten här.

Nu planerar vi en studie för att se hur appen Tät®II kan göras tillgänglig för allmänheten. Om du är intresserad av att vara med i den studien och på så vis få prova appen kan du anmäla intresse i vårt kontaktformulär här.