Appstudie Tät® II


Positiv_cafe_web

Appen Tät® II är avsedd för behandling av trängnings- och blandinkontinens hos kvinnor. Trängningsinkontinens innebär läckage i samband med trängningar (plötslig kissnödighet). Vid blandinkontinens förekommer urinläckage både i samband med ansträngning och vid trängningar.

Appen innehåller information om urinblåsan, bäckenbotten, psykologi och livsstilsfaktorer. I appen finns tre olika behandlingsprogram, en statistikfunktion och möjlighet att ställa in påminnelser. Den kan också ge användaranpassade råd och feedback vid träning. Den har utvecklats av Eva Samuelsson och Towe Wadensten med input från forskargrupp och i samarbete med ITS avdelning för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet. Appen är CE-märkt och uppfyller Läkemedelsverkets medicintekniska säkerhetskrav.

Deltagare i Tät®II-studien lottas till en grupp som får tillgång till appen med information eller till en grupp som får tillgång till appen med behandlingsprogram. Efter tre månaders användning utvärderas symptom, livskvalitet, antal läckage och trängningar och resultaten jämförs mellan grupperna. Detaljerad information om studien hittar du här.

Studien är färdigrekryterad 12/3 2018 och uppföljningar pågår. Innan studien är avslutad finns Tät®II endast tillgänglig för allmänheten i en begränsad version med information och där behandlingsprogrammen är låsta.

Pressmeddelande om studien , Umeå universitet.