Livskvalitet hos kvinnor som söker vård för urinläckage via e-Hälsa

I en nyligt publicerad studie har vi undersökt livskvaliteten hos de kvinnor med urinläckage som deltagit i våra tre randomiserade studier. Resultaten visar att livskvaliteten var nedsatt före behandling, men inte riktigt lika mycket som hos kvinnor som söker i den vanliga vården. Detta talar för att vi med e-hälsa når en ny grupp av kvinnor som önskar behandling för sitt urinläckage. Läs mer här

Regelbunden bäckenbottenträning och användning av Tät®-appen viktigast för att uppnå förbättring

Vid fri användning av Tät®-appen förbättrades 2/3 av drygt 2000 användare som besvarade uppföljningsenkäten. I en nyligt publicerad studie analyserade vi om det fanns faktorer som förutspådde förbättring. Det visade sig att regelbunden bäckenbottenträning var viktigt men också regelbunden användning av appen. Om det beror på att bäckenbottenträningen blir mer fokuserad med appen eller om information och andra funktioner gav tilläggseffekten kan studien dock inte svara på. Läs hela artikeln här

Ny stor användarstudie: Appen Tät® effektiv för självbehandling av inkontinens

I en tidigare studie har vi visat att appen Tät® är effektiv för behandling av inkontinens jämfört med en kontrollgrupp. Vi har också visat att Tät-appen är effektiv på lång sikt, att den stöder användarnas självständighet och att den är kostnadseffektiv. Nu redovisar vi resultat från drygt 2600 kvinnor med urinläckage som besvarat de anonyma enkäterna vid nedladdning och efter tre månader.  Förbättringen i inkontinenssymtom är statistiskt säkerställd och 2/3 anger att de förbättrats. Förbättringen var lika stor oavsett typ av inkontinens. Förbättringen var något mindre än i den tidigare studien med kontrollgrupp och användarna tränade mer sällan. Läs mer i BMJ Open

Påverka appen Tät®

Ta chansen att vara med och påverka hur appen Tät® ska se ut i framtiden genom att svara på frågor här

Appen Tät® finns nu även på norska och danska

Appen Tät®, som är utvärderad i flera forskningsstudier med goda resultat, finns nu på åtta språk. Den används vid besvär av urinläckage och för träning under graviditet och efter förlossning. Läs mer om appen här

Appen Tät®III- nu även på engelska!

Tät®III är avsedd att användas som stöd för bäckenbottenträning hos män, när sådan träning rekommenderas från sjukvården. Urinläckage vid hosta, hopp  och nysning är vanligt efter en operation för prostatacancer. Bäckenbottenträning rekommenderas inför och efter en sådan operation. Nu finns appen även på engelska. Mer info om appen