Ny stor användarstudie: Appen Tät® effektiv för självbehandling av inkontinens

I en tidigare studie har vi visat att appen Tät® är effektiv för behandling av inkontinens jämfört med en kontrollgrupp. Vi har också visat att Tät-appen är effektiv på lång sikt, att den stöder användarnas självständighet och att den är kostnadseffektiv. Nu redovisar vi resultat från drygt 2600 kvinnor med urinläckage som besvarat de anonyma enkäterna vid nedladdning och efter tre månader.  Förbättringen i inkontinenssymtom är statistiskt säkerställd och 2/3 anger att de förbättrats. Förbättringen var lika stor oavsett typ av inkontinens. Förbättringen var något mindre än i den tidigare studien med kontrollgrupp och användarna tränade mer sällan. Läs mer i BMJ Open

Påverka appen Tät®

Ta chansen att vara med och påverka hur appen Tät® ska se ut i framtiden genom att svara på frågor här

Appen Tät® finns nu även på norska och danska

Appen Tät®, som är utvärderad i flera forskningsstudier med goda resultat, finns nu på åtta språk. Den används vid besvär av urinläckage och för träning under graviditet och efter förlossning. Läs mer om appen här

Appen Tät®III- nu även på engelska!

Tät®III är avsedd att användas som stöd för bäckenbottenträning hos män, när sådan träning rekommenderas från sjukvården. Urinläckage vid hosta, hopp  och nysning är vanligt efter en operation för prostatacancer. Bäckenbottenträning rekommenderas inför och efter en sådan operation. Nu finns appen även på engelska. Mer info om appen

2019 års bästa allmänmedicinska avhandling!

Emma Nyströms avhandling ”Självbehandling av urininkontinens med hjälp av eHälsa: kliniskt relevant förbättring, behandlingseffekt och framgångsfaktorer” inom forskningsprojektet Tät.nu har utsetts till 2019 års bästa allmänmedicinska avhandling. Motiveringen från Svensk Förening för Allmänmedicin är Emma Nyström har med sin avhandling systematiskt och med relevant metodik validerat ett digitalt hjälpmedel för behandling av urininkontinens – ett vanligt förekommande, men ofta dolt folkhälsoproblem. Avhandlingsarbetet är ett bra exempel på hur utvärdering av digitala hjälpmedel kan genomföras och fynden kan få stor betydelse både nationellt och internationellt. Grattis Emma!

 

Ny version av Tät®III

Nu är appen Tät®III uppdaterad med nya texter och funktioner. Appen riktar sig till män som har eller ska opereras för prostatacancer och innehåller ett program för bäckenbottenträning. Det finns nu möjlighet att ändra bakgrundsbild, ha olika ljud till varje typ av knip och använda genväg till föregående övning. Vi har hittills fått in cirka 1600 enkäter från användare, många bra synpunkter som vi kunnat använda i denna version.