Behandlingsresultat efter 15 veckor viktiga för att vara nöjd med behandlingen på sikt

Behandling av bland- och trängningsinkontinens med appen Tät®II ledde till att 58% procent var nöjda med behandlingen efter 15 månader. Vid vidare analys visade det sig att de som hade mindre livskvalitetspåverkan till att börja med var nöjdare i högre utsträckning, liksom de som efter 15 veckors behandling med appen kunde stå emot trängningar och kände sig säkra på sin knipförmåga. Läs hela artikeln här Tät®II-appen är för närvarande inte tillgänglig för allmänheten, men en ny studie planeras.

Appen Tät® III lanserad i ny version

Vi har tidigare visat att appen underlättar träning för män som opereras för prostatacancer. Hittills har över 10 000 män använt appen. Nu vill vi undersöka om appen påverkar behov av kontakter med sjukvården. Appen är uppdaterad med nytt innehåll, nya illustrationer och nya enkätfrågor. Den finns gratis att ladda ned på App Store och Google Play. 

Nu lanseras en helt ny version av appen Tät® på App Store

Den rosa appen, som nu tillverkas av eContinence AB, innehåller enklare gratisinnehåll och möjlighet att uppgradera till Premium med nytt innehåll och nya funktioner.  Appen kommer till en början inte att bli tillgänglig i alla länder på grund av regelverket för CE-märkning. Läs mer här

Appbehandling bland gravida och nyförlösta

Många gravida och nyförlösta använde den fritt tillgängliga appen Tät®, både för att förebygga och behandla urininkontinens. Drygt 3600 kvinnor svarade på en enkät vid nedladdning och efter 3 månader. En majoritet av de som hade inkontinens upplevde en förbättring efter behandlingen och viktiga faktorer för att uppleva förbättring var regelbunden bäckenbottenträning och app-användning.  Läs mer här

Nu blir appen Tät® ännu bättre!

Forskningen bakom vår första app , appen Tät® , är avslutad och det betyder att appen inte längre finansieras av forskningsanslag. Därför har vi läkare och forskare i teamet startat ett företag med syftet att erbjuda och utveckla appen också framåt. Vi tycker nämligen att alla ska få tillgång till en enkel och effektiv behandling även i framtiden. Vi kommer snart att lansera den rosa appen i en helt ny version med enklare gratisinnehåll och möjlighet att uppgradera till premium med nytt innehåll och nya funktioner.  Appen kommer till en början inte att bli tillgänglig i alla länder på grund av regelverket för CE-märkning. Läs mer här

Hälsoekonomisk analys av appen Tät®II

En hälsoekonomisk analys av appen Tät®II för behandling av bland- och trängningsinkontinens har nyligen publicerats i tidskriften International Urogynecology Journal. Slutsatsen av studien är att appen är ett nytt, kostnadseffektivt första behandlingsalternativ, som kan hjälpa till att nå fler kvinnor som önskar behandling för sitt läckage. Läs mer här