Nu blir appen Tät® ännu bättre!

Forskningen bakom vår första app , appen Tät® , är avslutad och det betyder att appen inte längre finansieras av forskningsanslag. Därför har vi läkare och forskare i teamet startat ett företag med syftet att erbjuda och utveckla appen också framåt. Vi tycker nämligen att alla ska få tillgång till en enkel och effektiv behandling även i framtiden. Vi kommer snart att lansera den rosa appen i en helt ny version med enklare gratisinnehåll och möjlighet att uppgradera till premium med nytt innehåll och nya funktioner.  Appen kommer till en början inte att bli tillgänglig i alla länder på grund av regelverket för CE-märkning. Läs mer här

Hälsoekonomisk analys av appen Tät®II

En hälsoekonomisk analys av appen Tät®II för behandling av bland- och trängningsinkontinens har nyligen publicerats i tidskriften International Urogynecology Journal. Slutsatsen av studien är att appen är ett nytt, kostnadseffektivt första behandlingsalternativ, som kan hjälpa till att nå fler kvinnor som önskar behandling för sitt läckage. Läs mer här

Livskvalitet hos kvinnor som söker vård för urinläckage via e-Hälsa

I en nyligt publicerad studie har vi undersökt livskvaliteten hos de kvinnor med urinläckage som deltagit i våra tre randomiserade studier. Resultaten visar att livskvaliteten var nedsatt före behandling, men inte riktigt lika mycket som hos kvinnor som söker i den vanliga vården. Detta talar för att vi med e-hälsa når en ny grupp av kvinnor som önskar behandling för sitt urinläckage. Läs mer här

Regelbunden bäckenbottenträning och användning av Tät®-appen viktigast för att uppnå förbättring

Vid fri användning av Tät®-appen förbättrades 2/3 av drygt 2000 användare som besvarade uppföljningsenkäten. I en nyligt publicerad studie analyserade vi om det fanns faktorer som förutspådde förbättring. Det visade sig att regelbunden bäckenbottenträning var viktigt men också regelbunden användning av appen. Om det beror på att bäckenbottenträningen blir mer fokuserad med appen eller om information och andra funktioner gav tilläggseffekten kan studien dock inte svara på. Läs hela artikeln här

Ny stor användarstudie: Appen Tät® effektiv för självbehandling av inkontinens

I en tidigare studie har vi visat att appen Tät® är effektiv för behandling av inkontinens jämfört med en kontrollgrupp. Vi har också visat att Tät-appen är effektiv på lång sikt, att den stöder användarnas självständighet och att den är kostnadseffektiv. Nu redovisar vi resultat från drygt 2600 kvinnor med urinläckage som besvarat de anonyma enkäterna vid nedladdning och efter tre månader.  Förbättringen i inkontinenssymtom är statistiskt säkerställd och 2/3 anger att de förbättrats. Förbättringen var lika stor oavsett typ av inkontinens. Förbättringen var något mindre än i den tidigare studien med kontrollgrupp och användarna tränade mer sällan. Läs mer i BMJ Open