Appstudie Tät®

appVi har utvecklat appen Tät® för behandling av urinläckage i samband med hosta, hopp, nysning.

Appen finns för iPhone och androidtelefoner. Den innehåller träningsprogram med stegrad svårighetsgrad, statistikfunktion och möjlighet till olika påminnelser.

Vi har undersökt effekten av behandling via appen i en studie där 123 kvinnor lottades till behandling via appen eller till en kontrollgrupp, som fick tillgång till appen först efter en första uppföljning. Vi jämförde resultaten avseende symtom, livskvalitet och läckage före och efter behandling. Vi jämförde också resultaten mellan kontrollgruppen och app-gruppen efter tre månaders behandling. Nio av tio kvinnor i appgruppen förbättrades jämfört med två av tio kvinnor i kontrollgruppen. Kvinnorna i app-gruppen förbättrades avseende svårighetsgrad och livskvalitet och de minskade också antal läckage från tre gånger per dygn till en gång  per dygn i genomsnitt. Förbättringen i dessa mått var statistiskt säkerställd gentemot kontrollgruppen. Resultaten är presenterade som ett abstrakt på en vetenskaplig kongress där det blev belönat med ett pris för bästa abstrakt inom kategorin ”konservativ behandling”. De fullständiga resultaten är publicerade  i tidskriften Neurourology and Urodynamics, se länk. Slutsatsen i en hälsoekonomisk analys blev att appen är ett nytt, kostnadseffektivt första behandlingsalternativ, se länk  till publikation i Journal of Medical Internet Research. Vi har också gjort en långtidsuppföljning (två år), som visade att resultaten höll i sig på lång sikt, se länk till publikation i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Resultaten från intervjustudien, se länk till publikation i Journal of Medical Internet Research.

Studien är registrerad och rapporterad på Clinical Trials www.clinicaltrials.gov (ID NCT01848938).