Ny version av appen Tät®

Appen Tät® har fått ny startbild och det finns också möjlighet att byta bakgrundsbild. Varje typ av ”knip” har fått ett ”eget” ljud som kan aktiveras. Det går snabbare att komma tillbaka till pågående övningen genom ”Snabbhopp”. Texterna om ”Villkor för användning” och ”Integritetspolicy” är uppdaterade. Som tidigare följer vi användningen och resultat med hjälp av anonyma enkäter, hittills har 76 000 kvinnor besvarat våra enkäter. Läs mer om appen här och om studien här