Behandling via appen Tät

logga_liten_beskTill dig som vill träna med hjälp av appen Tät®!

Appen Tät® är en CE-märkt medicinsk smartphoneapplikation för behandling av ansträngningsinkontinens. Den  är utvecklad inom forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet av Eva Samuelsson, Malin Sjöström och Göran Umefjord med stöd av enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) vid Umeå universitet. Appen innehåller information, träningsprogram för bäckenbotten i 6 bas-steg och 6 avancerade steg, möjlighet till påminnelser och en statistikfunktion.

Behandling med stöd av appen är utvärderad i en forskningsstudie för kvinnor med läckage vid hosta, hopp eller fysisk aktivitet med goda resultat. Nio av tio kvinnor som tränade med stöd av appen under tre månader förbättrades jämfört med två av tio i gruppen som väntade på att få appen.Hantel Läckaget minskade och livskvaliteten ökade i gruppen som använde Tät®. Effekten kvarstod även vid långtidsuppföljning.

Forskningen avseende appen Tät® är avslutad och appen finansieras inte längre av forskningsanslag. Därför har vi läkare och forskare i teamet startat ett företag med syftet att erbjuda och utveckla appen också framåt. Appen är vidareutvecklad avseende information, nya avsnitt och funktioner. Det ursprungliga bäckenbottenträningsprogrammet, som är utvärderat i studier, är oförändrat.

Utvecklare och tillverkare:  eContinence AB org nr 559326-4244, Eriksbergsv 27, 831 43 Östersund

Information om företaget och appen Tät® finns här

Villkor för användning

Integritetspolicy

Vi välkomnar frågor och synpunkter på appen, använd kontaktformulär