Behandling via appen Tät

logga_liten_beskTill dig som vill träna med hjälp av appen Tät®!

Appen Tät® är en CE-märkt medicinsk smartphoneapplikation för behandling av ansträngningsinkontinens. Den  är utvecklad inom forskningsprojektet tät.nu vid Umeå universitet av Eva Samuelsson, Malin Sjöström och Göran Umefjord med stöd av enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) vid Umeå universitet. Appen innehåller information, träningsprogram för bäckenbotten i 6 bas-steg och 6 avancerade steg, möjlighet till påminnelser och en statistikfunktion. Behandling med stöd av appen är utvärderad i en forskningsstudie för kvinnor med läckage vid hosta, hopp eller fysisk aktivitet med goda resultat. Nio av tio kvinnor som tränade med hjälp av appen förbättrades jämfört med två av tio i gruppen som väntade på att få appen.Hantel

Du laddar hem Tät-appen via Appstore (iPhone) eller Google Play (Android). För att följa vad som händer när appen används fritt innehåller den frågor om ålder, kön, utbildning, typ av bostadsort, graviditet och urinläckage. Efter tre månader kommer uppföljningsfrågor om urinläckage, träning och användning av appen. Svaren på frågorna skickas anonymt till vår forskningsdatabas, svaren kan inte kopplas till specifik användare eller telefonnummer. Det är helt frivilligt att svara på frågorna. Studien är godkänd av forskningsetikkommittén i Umeå (Dnr 2014-389-32M, Dnr 2017-405-32M). ©Tät.nu 2010-2022, Tät®2022, Umeå, Sverige.

Utvecklare: ITS-avdelningen, Umeå universitet. Tillverkare: eContinence AB org nr 559326-4244, Eriksbergsv 27, 831 43 Östersund

Villkor för användning

Integritetspolicy

Utveckling och användning av appen

Vi välkomnar frågor och synpunkter på appen, använd vårt kontaktformulär

Lycka till med träningen!

Ladda ned på Google Play


Hämta i appstore