Appen Tät® med träningsprogram för bäckenbotten finns nu även på finska

Appen Tät® finns att hämta gratis på App Store och Google Play och är nu tillgänglig på svenska, engelska och finska. Vi har i olika studier visat god effekt både på kort och lång sikt av att använda appen vid ansträngningsinkontinens, läs mer här.  Vi följer användning och resultat med hjälp av anonyma enkäter i appen och hittills har 40 000 kvinnor besvarat våra enkäter, läs mer här