Tät II app-studien färdigrekryterad

Vi har nu rekryterat klart till forskningsstudien som utvärderar effekten av behandling via Appen Tät®II mot bland- och trängningsinkontinens. Uppföljningar pågår och vi räknar med att kunna publicera resultat från studien under 2019.

Är du intresserad läs mer här