Broschyren om ansträngningsinkontinens på fler språk

Broschyren ”Ansträngningsinkontinens – fakta, råd och träning” finns nu att ladda ner på åtta språk; arabiska, bosnien-serbokroatiska, engelska, finska, sorani, spanska, svenska och tyska. Läs mer om broschyren här. Ladda ner den här