Behandling via broschyr

Till dig som vill träna med hjälp av broschyren ”Inkontinens vid ansträngning”!

Broschyren är 8-sidig och innehåller information om ansträngningsinkontinens, livsstilsråd och träningsprogram för bäckenbotten. Effekten har utvärderats i en studie där 250 kvinnor med läckage minst en gång per vecka lottades till behandling via Internet eller via broschyren.
Deltagarna i bägge programmen uppnådde betydande och kliniskt relevanta förbättringar. Två år efter behandlingen var två tredjedelar fortfarande nöjda med behandlingsresultatet.

Du kan ladda ned broschyren i pdf-format på olika språk här!

 

Lycka till med träningen!