Behandling via internet

_gladInternetprogrammet är komplext, och kräver mer av dig som deltagare än våra övriga program. Du jobbar med bäckenbottenträning och med din motivation, dina mål för träningen, eventuella livsstilsförändringar samt undvikande- och säkerhetsbeteenden. Du får en sammanställning av din träning, och om du inte blir tillräckligt förbättrad finns information att skriva ut och ta med om du söker annan vård.

För att få tillgång till programmet behöver du skapa ett användarkonto. Användarnamn är din e-postadress och lösenordet väljer du själv. Alla dina uppgifter och svar lagras i krypterad form. Vi kan inte koppla dem till dig som enskild användare utan du är helt anonym.
Du som är behandlare, forskare eller är intresserad av programmet av andra skäl än behandling för egen del kan ange detta när du skapat kontot. Du slussas då vidare till en demoversion, utan frågeformulär, interaktiva delar, och feedback. Efter att du tittat på programmet erbjuds du att ge dina synpunkter på det.
Observera att du bara kan skapa ett konto per e-postadress.

Studien är godkänd av forskningsetikkommittén i Umeå, Dnr 2015-131-32M.

Programmet är nu stängt för användning. Analys av användardata pågår.