Appstudie Tät®III

Syftet med denna studie är att studera användningen av appen Tät®III och undersöka om appen underlättar bäckenbottenträning för män inför och efter operation för prostatacancer.

Vid nedladdning av appen kommer ett formulär upp med frågor om ålder, kön, utbildning, bostadsort, prostataoperationer och urinläckage. Efter en månad kommer uppföljningsfrågor om urinläckage och träning samt möjlighet att ge synpunkter på appens innehåll. Tre månader efter nedladdning av appen kommer återigen frågor om urinläckage, träning och upplevelse av appen.

Svaren på frågorna skickas anonymt till vår forskningsdatabas, svaren kan inte kopplas till specifik användare eller telefonnummer. Det är helt frivilligt att svara på frågorna. Etikprövningsnämnden i Umeå har lämnat ett rådgivande yttrande, man ser inga etiska problem med studien.

Appen är utvecklad i samarbete med ITS avdelning för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet och bygger på samma struktur som appen Tät® för kvinnor. Eva Samuelsson har skrivit och anpassat texter och innehåll. Appen är CE-märkt och uppfyller Läkemedelsverkets medicintekniska säkerhetskrav.

Preliminära data är presenterade av Kevin Wahlberg, läkarstudent, på International Continence Society kongress 2019, läs abstrakt här.

©Tät.nu 2010-2020, Tät®2020, Umeå, Sweden