Pris för bidrag på kongress i Montreal

Ina Asklund, distriktsläkare och doktorand fick pris för sitt bidrag på kongress i Montreal!
I Montreal, Kanada har en vetenskaplig kongress arrangerad av International Continence Society just avslutats. Där presenterades forskning från hela världen med fokus på bäckenbotten-, tarm- och urinvägsproblem. Bland  de 760 bidrag som skickats in till kongressen, och bedömts av den vetenskapliga kommitten, belönades sex bidrag speciellt. Priset inom kategorin ”Konservativ behandling av inkontinens” gick till ”Behandling av ansträngningsinkontinens via en smartphoneapp – en randomiserad kontrollerad studie” av Ina Asklund med medförfattare, länk till abstrakt:

http://www.ics.org/Abstracts/Publish/241/000016.pdf

 

Resultaten från app-studien presenteras här. 123 kvinnor med läckage vid hosta, hopp eller nysning lottades till behandling med stöd av appen TätTM eller till en kontrollgrupp som fick vänta med behandling. Appen innehåller information, livsstilsråd och träningsprogram med ökad svårighetsgrad. Det finns en statistikfunktion och möjlighet att lägga in påminnelser. Kvinnor som tränade med hjälp av appen förbättrades betydligt avseende symtom och livskvalitet och skillnaderna var säkerställda gentemot kontrollgruppen. Antal läckage per dygn minskade från tre per dygn till ett per dygn hos kvinnorna i app-gruppen.

 

Ytterligare två muntliga presentationer från projekt tät.nu hölls på kongressen, dels av Emma Nyström, AT-läkare och doktorand, dels av Anna Lindh, blivande AT-läkare. Emma och Anna har studerat framgångsfaktorer för lyckat behandlingsresultat när behandling sker med stöd av en app  via internet eller via en broschyr. Länk till abstrakts:

http://www.ics.org/Abstracts/Publish/241/000521.pdf

http://www.ics.org/Abstracts/Publish/241/000526.pdf

 

Ina Asklund med diplom vid ICS 2015
Ina Asklund med diplom vid ICS 2015