Tät II app-studien startar 3 april!

Vi har utvecklat en ny app – Appen Tät®II – för behandling av trängning- och blandinkontinens.
Vill du vara med i en forskningsstudie för att utvärdera effekten? Har du urinläckage i samband med trängningar enbart eller både vid trängningar och vid ansträngning (t ex hosta och hopp)? Har du läckage minst två gånger per vecka?
Är du intresserad läs mer här. Pressmeddelande