Regelbunden bäckenbottenträning och användning av Tät®-appen viktigast för att uppnå förbättring

Vid fri användning av Tät®-appen förbättrades 2/3 av drygt 2000 användare som besvarade uppföljningsenkäten. I en nyligt publicerad studie analyserade vi om det fanns faktorer som förutspådde förbättring. Det visade sig att regelbunden bäckenbottenträning var viktigt men också regelbunden användning av appen. Om det beror på att bäckenbottenträningen blir mer fokuserad med appen eller om information och andra funktioner gav tilläggseffekten kan studien dock inte svara på. Läs hela artikeln här