Nordeas och Umeå universitets innovationspris

Eva Samuelsson får Nordeas och Umeå universitets innovationspris för nyttiggörande av forskning 2021, läs mer här