Livskvalitet hos kvinnor som söker vård för urinläckage via e-Hälsa

I en nyligt publicerad studie har vi undersökt livskvaliteten hos de kvinnor med urinläckage som deltagit i våra tre randomiserade studier. Resultaten visar att livskvaliteten var nedsatt före behandling, men inte riktigt lika mycket som hos kvinnor som söker i den vanliga vården. Detta talar för att vi med e-hälsa når en ny grupp av kvinnor som önskar behandling för sitt urinläckage. Läs mer här