Lika stor förbättring vid fri användning som i kliniska studier

Det är inte säkert att effekten blir lika stor när ”vem som helst” kan använda en behandling som i en studie, där deltagarna är noga utvalda avseende ålder, symtom, och motivation. Vi har nu utvärderat den fria användningen av vårt internet-program (ej tillgängligt nu) och broschyren. Förbättringen var på samma nivå som den vi sett i tidigare kontrollerade studier.  Läs mer här