Höga förväntningar på mobilappen Tät® innebar bättre resultat

Vi analyserade data från studien av den första mobilappen Tät® för att se vilka som förbättrades mest av 3 månaders självbehandling. Analysen visade att fler av de kvinnor som hade högre förväntningar på behandlingen, höll vikten och upplevde ökad bäckenbottenstyrka också upplevde större förbättring. Hela artikeln finns att läsa på engelska via denna länk.