Hälsoekonomisk analys av appen Tät®II

En hälsoekonomisk analys av appen Tät®II för behandling av bland- och trängningsinkontinens har nyligen publicerats i tidskriften International Urogynecology Journal. Slutsatsen av studien är att appen är ett nytt, kostnadseffektivt första behandlingsalternativ, som kan hjälpa till att nå fler kvinnor som önskar behandling för sitt läckage. Läs mer här