Artikel om effektiv Tät®II app i MedPage Today

Resultaten från studien som utvärderade effekten av Tät®II appen sammanfattas i en artikel i MedPage Today. Appen är utvecklad för kvinnor med bland- eller trängningsinkontinens. Läs mer här