Appen Tät® III lanserad i ny version

Vi har tidigare visat att appen underlättar träning för män som opereras för prostatacancer. Hittills har över 10 000 män använt appen. Nu vill vi undersöka om appen påverkar behov av kontakter med sjukvården. Appen är uppdaterad med nytt innehåll, nya illustrationer och nya enkätfrågor. Den finns gratis att ladda ned på App Store och Google Play.