Appbehandling vid inkontinens med trängningar hade god effekt även på lång sikt

Vi har undersökt det långsiktiga resultatet av behandling med appen Tät®II mot trängnings- och blandinkontinens hos kvinnor. Resultaten visar att de goda resultaten av behandlingen kvarstod efter ett år. Studien har nyligen publicerats, läs mer här