Appbehandling bland gravida och nyförlösta

Många gravida och nyförlösta använde den fritt tillgängliga appen Tät®, både för att förebygga och behandla urininkontinens. Drygt 3600 kvinnor svarade på en enkät vid nedladdning och efter 3 månader. En majoritet av de som hade inkontinens upplevde en förbättring efter behandlingen och viktiga faktorer för att uppleva förbättring var regelbunden bäckenbottenträning och app-användning.  Läs mer här