2019 års bästa allmänmedicinska avhandling!

Emma Nyströms avhandling ”Självbehandling av urininkontinens med hjälp av eHälsa: kliniskt relevant förbättring, behandlingseffekt och framgångsfaktorer” inom forskningsprojektet Tät.nu har utsetts till 2019 års bästa allmänmedicinska avhandling. Motiveringen från Svensk Förening för Allmänmedicin är Emma Nyström har med sin avhandling systematiskt och med relevant metodik validerat ett digitalt hjälpmedel för behandling av urininkontinens – ett vanligt förekommande, men ofta dolt folkhälsoproblem. Avhandlingsarbetet är ett bra exempel på hur utvärdering av digitala hjälpmedel kan genomföras och fynden kan få stor betydelse både nationellt och internationellt. Grattis Emma!