Forskare och medarbetare

 • Eva Samuelsson
  Eva Samuelsson

  Forskningsledare och huvudansvarig för tät.nu under perioden 2008-2022, seniorprofessor, specialist i allmänmedicin, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå universitet

 • Malin Sjöström
  Malin Sjöström

  Docent, specialist i allmänmedicin och lektor vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå universitet

 • Göran Umefjord
  Göran Umefjord

  Med dr, specialist i allmänmedicin, universitetslektor vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå universitet

 • Ina Asklund
  Ina Asklund

  Forskningsledare och huvudansvarig för tät.nu från 2023. Med dr, specialist i allmänmedicin och adjungerad lektor vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå universitet

 • Susanne Johansson
  Susanne Johansson

  Projektkoordinator, FoU-koordinator vid FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen

 • Emma Nyström
  Emma Nyström

  Med dr, ST-läkare i allmänmedicin. Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå universitet

 • Towe Wadensten
  Towe Wadensten

  Läkare, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå universitet

Ytterligare medarbetare i TätII-studien

 • Karin Franzen
  Karin Franzen

  Med dr, specialist gynekologi och obstetrik, universitetslektor vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper Örebro Universitet, Överläkare Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro

 • Karin Stenzelius
  Karin Stenzelius

  Sjuksköterska, uroterapeut, PhD, klinisk lektor vid Malmö högskola, Hälsa och Samhälle samt vid Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

 • Johanna Thomtén
  Johanna Thomtén

  Docent, leg. Psykolog, universitetslektor vid Avdelningen för Psykologi, Mittuniversitetet, Östersund

 • Lars Malmberg
  Lars Malmberg

  Med dr, överläkare, verksamhetsområde Urologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö/Lund

 • Elisabet Wasteson
  Elisabet Wasteson

  Fil.dr, Leg. Psykolog, Universitetslektor i klinisk psykologi, Avdelningen för psykologi, Mittuniversitetet