Behandling

andningVi har utvecklat flera behandlingsprogram för ansträngningsinkontinens; ett via Internet, ett som smartphoneapplikation och ett i form av en broschyr. Alla program innehåller information, livsstilsråd och träningsprogram för bäckenbotten. De bygger på träning tre gånger dagligen under tre månaders tid. De olika programmen skiljer sig avseende omfång, detaljrikedom, stödfunktioner och interaktivitet.

Programmen är utvärderade för kvinnor med läckage vid hosta, hopp eller nysning. De har inte använts av kvinnor under graviditet eller vid läckage i samband med trängningar. Deltagarna har varit mellan 18-72 år gamla, spridda över hela landet.

Kvinnor som haft urinträngningar, svårigheter att tömma blåsan, blod i urinen, nytillkomna oregelbundna menstruationer eller neurologiska symtom från nedre kroppshalvan har hänvisats till den vanliga vården. Det gäller också om man tidigare haft cancer i buk/bäcken.