Behandling via appen Tät®III

Appen Tät®III finns att ladda ned gratis på App Store och Google Play. Den är avsedd att användas som stöd för bäckenbottenträning. Urinläckage vid hosta, hopp och nysning – ansträngningsinkontinens – är vanligt efter en prostatacancer-operation (radikal prostatektomi).

När prostata opereras bort på grund av prostatacancer får de allra flesta besvär av urinläckage direkt efter operationen. Ofta går besvären tillbaka, men ungefär en femtedel av de som opererats uppger måttligt eller mycket urinläckage ett år efter operation.

Bäckenbottenträning rekommenderas inför och efter en prostatacanceroperation för att besvären ska gå tillbaka snabbare och förhoppningsvis minska risken för bestående besvär.

Appen Tät®III innehåller träningsprogram för bäckenbotten med sex basövningar och sex avancerade övningar med stegrad svårighetsgrad, information om bäckenbotten, prostatacanceroperation och urinläckage. Fyra olika sorters “knip” finns beskrivna. Det finns grafiskt stöd för varje träningsnivå, statistikfunktion och möjlighet att ställa in påminnelser.

Appen Tät®III är en vidareutveckling av appen Tät® för kvinnor, som är utvärderad för behandling av ansträngningsinkontinens i flera studier med goda resultat, läs mer här

FORSKNINGSSTUDIE
För att studera användningen och undersöka om appen underlättar bäckenbottenträning innehåller den anonyma frågeformulär. Det är helt frivilligt att svara på frågorna. Svaren kan inte spåras till användare, telefonnummer eller telefon. Etikprövningsnämnden i Umeå har lämnat ett rådgivande yttrande, man ser inga etiska problem med studien. Läs mer här

Villkor för användning

Integritetspolicy

Tät är CE-märkt enligt föreskrifter för medicinteknisk produkt klass l (LVFS 2003:11)
©Tät.nu 2010-2020, Tät®2019, Umeå, Sweden

Ladda ned på Google Play


Hämta i appstore