Anslagsgivare

Projektet har fått forskningsanslag från följande forskningsfonder:

ForteAlf regionjamtlharj visareinorr

  • Forte
  • Kampradstiftelsen
  • Prostatacancerförbundet
  • ALF Avtal om läkarutbildning och forskning
  • FAS  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

 

  • Region Jämtland Härjedalen (tidigare Jämtlands läns landsting)
  • Landstinget Västernorrland
  • SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
  • VISARE NORR Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i NORR