Utveckling och användning av appen

Appen Tät® skapades inom forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet 2013. Den släpptes för fri användning 2015 med en anonym enkät, frivillig att besvara. Appen har kontinuerligt vidareutvecklats avseende design, funktioner, textinnehåll, enkätfrågor och språk. Appen finns  på sex olika språk i den senaste versionen.
På Nyårsdagen 2020 hade 100 000 personer besvarat enkäten i appen och ännu fler hade laddat ned appen. Antalet aktiva användare har också dubblerats under 2019 jämfört med 2018.