Inkontinens

vid_dorren_webUrininkontinens – ofrivilligt urinläckage – förekommer hos en fjärdedel av alla kvinnor och det är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Förekomst och svårighetsgrad ökar med ökad ålder.

Det vanligaste är läckage i samband med hosta, hopp eller nysning – ansträngningsinkontinens. Trängningsinkontinens innebär att man läcker i samband med trängningar eller plötslig känsla av kissnödighet. Blandinkontinens innebär läckage både i samband med ansträngning och i samband med trängningar.

De flesta söker inte hjälp i vården, ibland på grund av att problemet ses som ”normalt”, ibland på grund av skam eller dålig tillgång till vård. I Sverige har mer än 95% av alla vuxna tillgång till Internet och över 80% har en smartphone och stöd för självbehandling kan ges via e-hälsa.

Första linjens behandling vid inkontinens hos kvinnor är bäckenbottenträning och livsstilsråd. Vid övervikt och fetma har viktsnedgång gett minskade besvär. Vid trängnings- och blandinkontinens kan blåsträning, en typ av beteendeträning, också ha effekt. Lokal östrogenbehandling kan vara aktuell i samband med och efter klimakteriet.

Om 3 (-6) månaders bäckenbottenträning ej gett tillräckligt bra resultat och man läcker vid ansträngning är operation på kvinnoklinik en effektiv åtgärd.  Ett band läggs då in som ett stöd under övre delen av urinröret, operationen görs via slidan i lokalbedövning.

Läs mer om urininkontinens på 1177.se

För dig som jobbar inom vården finns mer information på nikola.nu