Påverka appen Tät®

Inom forskningsprojektet Tät.nu jobbar vi hela tiden med att utveckla och förbättra appen. Vilka funktioner uppskattar du mest nu? Vilka nya funktioner som utvecklas tycker du är viktiga? Vad tycker du om utseende, färg och illustrationer?

Appen har hittills finansierats av forskningsmedel. Flera studier har visat att appen är effektiv för självbehandling av ansträngningsinkontinens. Appen används också av många som är gravida eller som nyss har fött barn. Nu är forskningen kring denna app snart avslutad, men appen ska fortsätta att utvecklas och uppdateras. Därför ställer vi också en del frågor om prissättning.

Dina svar är helt anonyma och kan inte kopplas till dig som person. Enkäten innehåller frågor om appens funktioner, design och om prissättning. Svaren sammanställs, bearbetas och en sammanfattning kommer att presenteras här på Tät.nu:s hemsida.

Eva Samuelsson
Professor, Specialist i allmänmedicin
Forskningsledare och ansvarig för Tät.nu