Om tät.nu

Var fjärde kvinna har besvär av urininkontinens. Två av tre förbättras eller blir helt bra genom en behandling med information, rådgivning och olika träningsprogram. Behandling har effekt oavsett ålder.

Syftet med forskningsprojektet tät.nu är att utveckla, utvärdera och implementera behandlingsprogram för urininkontinens via Internet, smartphone och läsplatta.

Forskningsprojektet har erhållit stöd av Forte, FAS, ALF, Kampradstiftelsen, Visare Norr, Prostatacancerförbundet, Region Jämtland Härjedalen, Läkarsällskapet och Landstinget Västernorrland.