Villkor för användning Tät®III

Användare får ladda ned och använda appen Tät®III för information, utbildning och bäckenbottenträning. Appen Tät®III är avsedd för bäckenbottenträning hos män, när sådan träning rekommenderats av läkare eller uroterapeut, till exempel inför och efter en operation för prostatacancer (radikal prostatektomi).  Appen Tät®III innehåller information om bäckenbotten, prostatacanceroperation och ansträngningsinkontinens samt ett program för bäckenbottenträning.

Appen Tät®III är inte avsedd för diagnos av sjukdom eller andra tillstånd och den är inte avsedd för behandling annat än när läkare eller uroterapeut rekommenderar bäckenbottenträning i syfte att förebygga eller minska besvär av ansträngningsinkontinens. Användare måste använda appen Tät®III efter bästa förmåga och omdöme. Användare bekräftar att Tät.nu inte har något ansvar för skada eller förlust, oavsett orsak inklusive skador och förluster som orsakats av fel, förlust av data, felaktigheter eller försummelser i någon information, råd, instruktioner eller innehåll som tillhandahålls av Tät.nu till användare, om användare använder appen Tät®III för något annat ändamål. Vårdgivare ska använda sitt eget kliniska omdöme när de använder appen Tät®III i samband med vård av patient.

Tät.nu förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra dessa villkor för användning. Ändringar publiceras då på www.tät.nu och omfattar användning av appen Tät®III från det datumet då villkor publiceras eller på det datum som anges i villkoren.