Integritetspolicy Tät®III

Tät.nu:s kärnverksamhet är att förse användare av appen Tät®III med information, utbildning och program för bäckenbottenträning.

Tät.nu samlar inte personuppgifter i appen Tät®III och är därmed varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för användare av appen Tät®III och behöver således inte en sekretesspolicy i frågan om personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Tät.nu använder sig av privacy by design vid programvaruutveckling. All data i appen Tät®III är anonymiserad på ett sätt så att användare inte kan identifieras. Tät.nu tar bort alla möjligheter att identifiera en person, och det finns inga kompletterande uppgifter som kan koppla informationen till användare. Anonymiseringen är gjord för att kunna använda data för statistiska eller forskningsändamål. Anonymisering betyder att man inte kan återskapa ursprungsinformationen och uppgifterna i appen Tät®III omfattas därför inte av EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Data från anonyma frågeformulär i appen Tät®III med frågor om anledning till nedladdning, ålder, kön, utbildning, typ av bostadsort, prostataoperation, knipträning och inkontinenssymptom samlas in och används för forskningsändamål av forskargruppen Tät.nu vid Umeå universitet. Etikprövningsnämnden i Umeå, Sverige, har lämnat ett rådgivande yttrande, man ser inga etiska problem med studien. Data från frågeformulär är som sagt alltid anonym och Tät.nu har inte någon möjlighet att spåra dessa data till en specifik person. Det är frivilligt att svara på frågeformulären och det går att använda alla funktioner i appen Tät®III utan att besvara frågeformulären. Svaren på frågeformulären lagras inte i appen Tät®III. Den anonymiserade datan överförs till en säker databas vid Umeå universitet via SSL-kryptering.Tät.nu frågar inte efter och lagrar inte någon information om namn, personnummer, e-mejl adress, telefonnummer, IMEI-kod eller IP-adress.

Appen Tät®III stödjer inte delning av information med andra appar, system, organisationer eller användare. Tät.nu friskriver sig från allt ansvar för Apples och Googles insamling och hantering av personuppgifter vid själva nedladdningen av appen Tät®III via App Store eller Google Play. Tät.nu hänvisar i den delen till Apples respektive Googles integritetspolicy.

Vi välkomnar frågor och synpunkter på appen Tät®III, använd vårt kontaktformulär på www.tät.nu