Presentationer från vår forskning

Populärvetenskapliga presentationer som filmats

Tät med mobilen – om inkontinens, (Eva Samuelsson 191005)

Intervjuer som filmats

International Continence Society Göteborg 2019: Intervju med Towe Wadensten. “A smartphone app for self-management of urgency and mixed urinary incontinence”

Vetenskapliga presentationer på kongress som filmats

International Continence Society Göteborg 2019; Presentatör  Towe Wadensten

A SMARTPHONE APP FOR SELF-MANAGEMENT OF URGENCY AND MIXED URINARY INCONTINENCE: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

 

International Continence Society Philadelphia 2018; Presentatör Emma Nyström

FACTORS ASSOCIATED WITH COMPLETING SELF-MANAGEMENT AND ACHIEVING IMPROVEMENT WITH A FREE MOBILE APP FOR URINARY INCONTINENCE

 

International Continence Society Philadelphia 2018; Presentatör Eva Samuelsson

DEVELOPMENT AND USE OF AN ALGORITHM FOR IDENTIFYING WOMEN WITH URGENCY OR MIXED URINARY INCONTINENCE SUITABLE FOR E-HEALTH TREATMENT