Villkor för användning

Användare får ladda ned och använda appen Tät® för information, utbildning, bäckenbottenträning och självbehandling av ansträngningsinkontinens. Appen Tät® är enbart avsedd för bäckenbottenträning och för självbehandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor. Behandlingen innebär information om bäckenbotten, om ansträngningsinkontinens och om faktorer som påverkar inkontinens samt ett program för bäckenbottenträning.

Appen Tät® är inte avsedd för diagnos av sjukdom eller andra tillstånd, och den är inte avsedd för behandling av andra tillstånd än ansträngningsinkontinens. Användare måste använda appen Tät® efter bästa förmåga och omdöme. Användare bekräftar att Tät.nu inte har något ansvar för skada eller förlust, oavsett orsak inklusive skador och förluster som orsakats av fel, förlust av data, felaktigheter eller försummelser i någon information, råd, instruktioner eller innehåll som tillhandahålls av Tät.nu till användare, om användare använder appen Tät® för något annat ändamål.

Tät® förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra dessa villkor för användning. Ändringar publiceras då på www.tät.nu och omfattar användning av appen Tät® från det datumet då villkor publiceras eller på det datum som anges i villkoren.