Integritetspolicy

Tät.nu:s kärnverksamhet är att förse användare av appen Tät® med information, utbildning, bäckenbottenträning och självbehandling av ansträngningsinkontinens.

Tät.nu samlar inte personuppgifter i appen Tät® och är därmed varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för användare av appen Tät® och behöver således inte en sekretesspolicy i frågan om personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Tät.nu använder sig av privacy by design vid programvaruutveckling. All data i appen Tät® är anonymiserad på ett sätt så att användare inte kan identifieras. Tät.nu tar bort alla möjligheter att identifiera en person, och det finns inga kompletterande uppgifter som kan koppla informationen till användare. Anonymiseringen är gjord för att kunna använda data för statistiska eller forskningsändamål. Anonymisering betyder att man inte kan återskapa ursprungsinformationen och uppgifterna i appen Tät® omfattas därför inte av EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Data från anonyma frågeformulär i appen Tät® med frågor om ålder, kön, utbildningsnivå, typ av bostadsort, graviditet, inkontinenssymtom och effekt av behandling samlas in och används för forskningsändamål av forskargruppen tät.nu vid Umeå universitet. Studien är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Umeå, Sverige.

Data från frågeformulär är som sagt alltid anonym och Tät.nu har inte någon möjlighet att spåra dessa data till en specifik person. Det är frivilligt att svara på frågeformulären och det går att använda alla funktioner i appen Tät® utan att besvara frågeformulären. Svaren på frågeformulären lagras inte i appen Tät®. Den anonymiserade datan överförs till en säker databas vid Umeå universitet via SSL-kryptering.

Tät.nu frågar inte efter och lagrar inte någon information om namn, personnummer, e-mejl adress, telefonnummer, IMEI-kod eller IP-adress. Appen Tät® stödjer inte delning av information med andra appar, system, organisationer eller användare.

Tät.nu friskriver sig från allt ansvar för Apples och Googles insamling och hantering av personuppgifter vid själva nedladdningen av appen Tät® via App Store eller Google Play. Tät.nu hänvisar i den delen till Apples respektive Googles integritetspolicy.

Vi välkomnar frågor och synpunkter på appen, använd vårt kontaktformulär