Implementeringsstudier

Appen tät

För att följa vad som händer när appen tät blir allmänt tillgänglig följer vi ålder, utbildningsnivå, bostadsort och grad av besvär hos användarna. Appen, som nu kan laddas hem gratis via Appstore eller Google butik, innehåller därför frågor om detta vid start. Efter tre månader kommer uppföljningsfrågor om grad av besvär och om hur ofta man har tränat. Svaren på frågorna skickas anonymt till vår forskningsdatabas, svaren kan inte kopplas till specifik användare eller telefonnummer. Det är helt frivilligt att svara på frågorna. Studien är godkänd av forskningsetikkommittén i Umeå (Dnr 2014-389-32M). Har du frågor om studien eller vill lämna synpunkter på appen kan du kontakta oss via mejl tat.am@umu.se

Broschyren

Vi vill undersöka vilken behandlingseffekt man får av broschyren i olika sammanhang; dels när den delas ut av barnmorskor, dels när den beställs via nätet direkt av oss. Vi vill också se hur broschyren används när det gäller ålder, utbildning, bostadsort och grad av besvär. Broschyren kan beställas tillsammans med frågeformulär, det är frivilligt och helt anonymt att svara på frågorna. Studien är godkänd av forskningsetikkommitten i Umeå ( Dnr 2015-79-32M). Har du frågor om broschyren skicka ett mejl till tat.broschyr.am@umu.se

Internetprogrammet

För att testa behandling via Internet i klinisk vardag ”översätter” vi nu programmet till en tekniskt avancerad plattform i samarbete med Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Plattformen heter ACKTUS (Activity-Centered Modeling of Knowledge and Interaction Tailored to users), och möjliggör unika och skräddarsydda lösningar för varje deltagare.

 

Vi kommer att undersöka hur programmet används och vilken effekt det får när det används i olika kliniska sammanhang och på olika språk. Ett internationellt samarbete har inletts. Programmet håller på att byggas upp på den nya plattformen och studien beräknas starta under 2016.