Forskningsanslag från Kampradsstiftelsen till Tät.nu

Eva Samuelsson har av Kampradsstiftelsen beviljats 3,9 miljoner kronor i anslag för projektet ”E-behandling vid urininkontinens hos kvinnor, män, äldre och sköra äldre”, länk.

Projektet genomförs av Umeå universitet i samarbete med Lunds universitet, Örebro universitet, Mittuniversitetet, Region Jämtland Härjedalen, Skånes sjukvård och patientföreningar.