Hälsoekonomisk analys av appen Tät®

En hälsoekonomisk analys av appen Tät för behandling av ansträngningsinkontinens har nyligen publicerats i tidskriften Journal of Medical Internet Research. Slutsatsen av studien är att appen är ett nytt, kostnadseffektivt första behandlingsalternativ, som kan öka tillgången till vård för dessa kvinnor på ett ekonomiskt hållbart sätt. Läs mer här.