Skattningsskalestudie

Vi ville som komplettering till Internet-studien undersöka om de skalor för symtom och livskvalitetpåverkan som används i forskning mäter en verklig och upplevd förbättring. Därför jämförde vi skillnaden i poäng före och efter behandling med svaret på frågan om upplevd förbättring/försämring för varje deltagare.

 

Resultatet visar att ju mer man minskar sin totalpoäng på skalorna desto större förbättring upplever man. Vi har också definierat den minsta förändring på skalorna som måste uppnås för att uppleva en förbättring. Detta är viktigt för att kunna tolka och jämföra med resultat från andra studier samt bekräftar att de skalor vi använder i forskningen också mäter en förbättring som märks.

 

Läs om resultaten:
Länk till sammanfattning på engelska   Länk till artikeln i fulltext på engelska