Studie om framgångsfaktorer

Vi har genomfört en studie där vi undersökt framgångsfaktorer för ett lyckat behandlingsresultat på lång sikt efter behandling av ansträngningsinkontinens via internet eller broschyr. Resultaten är presenterade på vetenskaplig kongress och i en vetenskaplig artikel.

Vi har även studerat vilka framgångsfaktorer vi kan identifiera tre månader efter behandling via appen Tät. Resultaten är presenterade på vetenskaplig kongress och i en vetenskaplig artikel.