Ny studie: Livskvalitet hos kvinnor med urininkontinens som söker vård via e-hälsa

 

Att erbjuda behandling för urinläckage via e-hälsa är relativt nytt. Projektet tät.nu planerar därför för en studie där vi undersöker om livskvaliteten hos kvinnor som söker vård för urinläckage via e-hälsa är påverkad på samma sätt, som den är hos dem som söker vård för sitt läckage på andra sätt. För att undersöka detta vill vi använda en del av de uppgifter som samlades in före behandling i de tre randomiserade studier som projektet hittills genomfört (Internetstudien, Tät I och Tät II). Det innebär att om du deltog i en av dessa studier, så kommer dina uppgifter att användas även i denna studie.

Vi kommer inte att samla in någon ny information från dig, utan data från de tre tidigare studierna slås samman för nya statistiska analyser på ett större material. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för detta ändamål, ber vi att du kontaktar ansvarig för studien, se kontaktuppgifter nedan. Du behöver inte uppge varför du inte vill delta, och det kommer inte att påverka din framtida vård eller behandling.

Resultatet av studien redovisas i vetenskaplig internationell tidskrift, på ett sätt så att ingen enskild person kan identifieras, En sammanfattning kommer också att publiceras på projektets hemsida www.tät.nu.

Alla uppgifter som projekt tät.nu har om dig, behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Region Jämtland Härjedalen är personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifterna för Umeå Universitets räkning. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas, samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna, kontakta ansvarig forskare, se nedan. Dataskyddsombud nås enligt uppgifter nedan. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas, har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor!

 

Ansvarig för studien

Malin Sjöström

Med Dr, Distriktsläkare, Region Jämtland Härjedalen

Vikarierande lektor i allmänmedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Umeå universitet

e-post: malin.sjostrom@umu.se

tel: 063-14 20 00 (vxl)

 

Kontaktuppgifter:

FoU-enheten

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27  Östersund

 

Dataskyddsombud

Umeå universitet, 901 87 Umeå, e-post: pulo@umu.se