Regelbunden träning, ålder och bra korttidsresultat var framgångsfaktorer på lång sikt

Behandling av ansträngningsinkontinens via internet eller via broschyr har visat sig ge goda resultat även på lång sikt. I artikeln ”Non-face-to-face treatment of stress urinary incontinence: predictors of success after 1 year“ har vi undersökt vad som förutspår ett lyckat resultat efter ett år. De kvinnor som hade ett lyckat resultat av bäckenbottenträningen efter 4 månader, de som tränade regelbundet senaste månaden innan 1-års kontrollen och de som var äldre hade i större utsträckning ett lyckat resultat vid uppföljningen efter 1 år.

Nu kan Internetprogrammet provas

Från och med den 16 maj kan Internetprogrammet provas för behandling av ansträngningsinkontinens. Ett av syftena är att programmet ska kunna ge dig skräddarsydda råd utifrån dina behov.

Läs mer här.