Höga förväntningar på mobilappen Tät® innebar bättre resultat

Vi analyserade data från studien av den första mobilappen Tät® för att se vilka som förbättrades mest av 3 månaders självbehandling. Analysen visade att fler av de kvinnor som hade högre förväntningar på behandlingen, höll vikten och upplevde ökad bäckenbottenstyrka också upplevde större förbättring. Hela artikeln finns att läsa på engelska via denna länk.

Fortsatt goda behandlingsresultat efter två år

Vi följde upp de kvinnor som använt appen Tät® för behandling av ansträngningsinkontinens efter två år. Förbättringen i symtom och livskvalitet jämfört med före behandling var statistiskt säkerställd och på samma nivå som efter tre månader. Långtidsresultaten ger stöd för att appen Tät® kan användas som första linjens behandling. Läs mer här (sammanfattning på engelska).

Hälsoekonomisk analys av appen Tät®

En hälsoekonomisk analys av appen Tät för behandling av ansträngningsinkontinens har nyligen publicerats i tidskriften Journal of Medical Internet Research. Slutsatsen av studien är att appen är ett nytt, kostnadseffektivt första behandlingsalternativ, som kan öka tillgången till vård för dessa kvinnor på ett ekonomiskt hållbart sätt. Läs mer här.

Forskningsanslag från Kampradsstiftelsen till Tät.nu

Eva Samuelsson har av Kampradsstiftelsen beviljats 3,9 miljoner kronor i anslag för projektet ”E-behandling vid urininkontinens hos kvinnor, män, äldre och sköra äldre”, länk.

Projektet genomförs av Umeå universitet i samarbete med Lunds universitet, Örebro universitet, Mittuniversitetet, Region Jämtland Härjedalen, Skånes sjukvård och patientföreningar.

Tät II app-studien startar 3 april!

Vi har utvecklat en ny app – Appen Tät®II – för behandling av trängning- och blandinkontinens.
Vill du vara med i en forskningsstudie för att utvärdera effekten? Har du urinläckage i samband med trängningar enbart eller både vid trängningar och vid ansträngning (t ex hosta och hopp)? Har du läckage minst två gånger per vecka?
Är du intresserad läs mer här. Pressmeddelande

Positiva resultat från appstudien nu publicerade

Träningen med appen Tät® ledde till minskning av antalet urinläckage per dag från 3 till 1. Studiens resultat är nu publicerad i tidskriften Neurourology and Urodynamics, som ”early view”, länk.
En pressrelease från Umeå universitet beskriver studien, länk.

Appen Tät® finns nu även på engelska för Android

Appen Tät® innehåller information, träningsprogram för bäckenbotten i 6 bas-steg och 6 avancerade steg, möjlighet till påminnelser och en statistikfunktion. Appen har utvecklats utifrån vår forskning.

Förutom att den finns på svenska för iOS på App store och för Android på Google play är nu en engelsk version för Android tillgänglig utan kostnad på Google play, läs mer (på engelska).

Regelbunden träning, ålder och bra korttidsresultat var framgångsfaktorer på lång sikt

Behandling av ansträngningsinkontinens via internet eller via broschyr har visat sig ge goda resultat även på lång sikt. I artikeln ”Non-face-to-face treatment of stress urinary incontinence: predictors of success after 1 year“ har vi undersökt vad som förutspår ett lyckat resultat efter ett år. De kvinnor som hade ett lyckat resultat av bäckenbottenträningen efter 4 månader, de som tränade regelbundet senaste månaden innan 1-års kontrollen och de som var äldre hade i större utsträckning ett lyckat resultat vid uppföljningen efter 1 år.