Appen Tät®III-bäckenbottenträning inför och efter prostataoperation

Nu finns appen®Tät III att hämta gratis på AppStore och Google Play, läs mer här! Efter en operation för prostatacancer är det vanligt med urinläckage i samband med ansträngning. Bäckenbottenträning rekommenderas för att besvären ska gå tillbaka snabbare. Vi vill undersöka om appen kan underlätta bäckenbottenträning och även samla in synpunkter på innehåll, funktion och användarvänlighet, läs mer här. Pressmeddelande.

Tät II app-studien färdigrekryterad

Vi har nu rekryterat klart till forskningsstudien som utvärderar effekten av behandling via Appen Tät®II mot bland- och trängningsinkontinens. Uppföljningar pågår och vi räknar med att kunna publicera resultat från studien under 2019.

Är du intresserad läs mer här

 

Ny uppdaterad version av appen Tät®

Nu släpper vi en ny version av appen Tät® på App Store och Google Play. Den finns både på svenska och engelska och är gratis. Designen är ny och vi har lagt till möjligheten att använda ljud till knipövningarna. Funktionen för träningsstatistik har förbättrats. Observera att uppgifter om utförda övningar och inställningar för påminnelser inte förs över vid uppdatering från äldre version (installerad före 180115). Som tidigare följer vi användningen och resultat med hjälp av enkäter i appen och hittills har 28 000 kvinnor besvarat våra enkäter. Läs mer om appen här och om studien här

Höga förväntningar på mobilappen Tät® innebar bättre resultat

Vi analyserade data från studien av den första mobilappen Tät® för att se vilka som förbättrades mest av 3 månaders självbehandling. Analysen visade att fler av de kvinnor som hade högre förväntningar på behandlingen, höll vikten och upplevde ökad bäckenbottenstyrka också upplevde större förbättring. Hela artikeln finns att läsa på engelska via denna länk.