kvinna med smartphone
Illustrationer: Kati Mets

Tät.nu – forskning om behandling av urininkontinens

Var fjärde kvinna har besvär av urininkontinens och behandling har effekt oavsett ålder. Två av tre förbättras eller blir helt bra genom information, råd och olika träningsprogram.

Vi har utvecklat appen Tät®, ett internetprogram och en broschyr för kvinnor med läckage vid hosta, hopp och nysning. Vår forskning har visat att behandlingen är effektiv och uppskattad. Vi har även följt upp resultaten på lång sikt och gjort hälsoekonomiska utvärderingar. Behandlingsprogrammen finns tillgängliga utan kostnad och vi följer användningen i implementeringsstudier.

Utveckling av nya behandlingsprogram för inkontinens hos kvinnor, män och äldre pågår.

Tät.nu är ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med anslag från Forte, Visare Norr och Region Jämtland Härjedalen.