Tät.nu – forskning om behandling av urininkontinens

Var fjärde kvinna har besvär av urinläckage och behandling har effekt oavsett ålder. Två av tre förbättras genom information, råd och olika träningsprogram. Appen Tät®, ett internetprogram och en broschyr har visat effekt både på kort och lång sikt vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor. Appen används nu globalt och är tillgänglig på flera språk utan kostnad.

Var åttonde man har besvär av inkontinens. Inom projektet har vi utvecklat appar med olika behandlingsprogram som stöd för både för kvinnor och män.  I pågående studier undersöker vi användning, effekt och upplevelse av behandling.

Tät.nu är ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med anslag från Forte, Familjen Kamprads stiftelse, Visare Norr och Region Jämtland Härjedalen.

Appen Tät® är utvecklad och utvärderad för kvinnor med ansträngningsinkontinens (läckage vid hosta, hopp och motion). Vi studerar även användning under graviditet. Finns på sex språk. Läs mer och ladda ner appen!

Appen Tät®II är en komplex, interaktiv app, utvecklad för kvinnor med trängnings-inkontinens (läckage i samband med trängningar) och blandinkontinens (läckage vid ansträngning och vid trängning). Effekten utvärderas i en pågående studie.  Läs mer här!

Appen Tät®III är avsedd att användas innan och efter operation för prostatacancer. Ansträngningsinkontinens är vanligt efter en sådan operation och bäckenbottenträning rekommenderas. Se tv4-inslag här! Läs mer och ladda ner appen!

Till dig som vill träna med hjälp av broschyr!

Innehåller information, råd och träningsprogram för bäckenbotten och är utvärderad för kvinnor med ansträngningsinkontinens. Finns på 8 språk.  Hämta broschyren