kvinna med smartphone
Illustrationer: Kati Mets

Tät.nu – forskning om behandling av urininkontinens

Var fjärde kvinna har besvär av urininkontinens och behandling har effekt oavsett ålder. Två av tre förbättras genom information, råd och olika träningsprogram.

Vi har utvecklat appen Tät®, ett internetprogram och en broschyr för kvinnor med ansträngningsinkontinens (läckage vid hosta, hopp och motion). Vår forskning har visat att behandlingen är effektiv och uppskattad. Vi har även följt upp resultaten på lång sikt och gjort hälsoekonomiska utvärderingar. Behandlingsprogrammen finns tillgängliga utan kostnad och vi följer användningen i implementeringsstudier.

Appen Tät®II är en ny komplex, interaktiv app, utvecklad för kvinnor med trängningsinkontinens (läckage i samband med trängningar) och blandinkontinens (läckage i samband med trängningar och vid ansträngning). Effekten av behandling via appen Tät®II utvärderas i en pågående studie. Läs mer och anmäl dig här!

Utveckling av nya behandlingsprogram för inkontinens hos män och äldre pågår.

Tät.nu är ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med anslag från Forte, Kampradstiftelsen, Visare Norr och Region Jämtland Härjedalen.