kvinna med smartphone
Illustrationer: Kati Mets

Tät.nu – forskning om behandling av urininkontinens

Var fjärde kvinna har besvär av urininkontinens och behandling har effekt oavsett ålder. Två av tre förbättras genom information, råd och olika träningsprogram. När det gäller män är urininkontinens inte lika vanligt, men förekomsten ökar brant efter 75 års ålder.

Vi har utvecklat appen Tät®, ett internetprogram och en broschyr för kvinnor med ansträngningsinkontinens (läckage vid hosta, hopp och motion). Vår forskning har visat att behandlingen är effektiv och uppskattad. Vi har publicerat data från en långtidsuppföljning (två år) som visar fortsatt goda behandlingsresultat. Hälsoekonomiska utvärderingar har visat att programmen är kostnadseffektiva som första linjens behandling. Behandlingsprogrammen finns tillgängliga utan kostnad och vi följer användningen i implementeringsstudier.

Appen Tät®II är en ny komplex, interaktiv app, utvecklad för kvinnor med trängningsinkontinens (läckage i samband med trängningar) och blandinkontinens (läckage i samband med trängningar och vid ansträngning). Effekten av behandling via appen Tät®II utvärderas i en pågående studie. Läs mer här!

Appen Tät®III är en app, utvecklad för män med ansträngningsinkontinens. Den typen av inkontinens är vanlig efter operation för prostatacancer. Bäckenbottenträning rekommenderas inför och efter en sådan operation. Se tv4-inslag här! Läs mer här!

Utveckling av nya behandlingsprogram för inkontinens hos äldre pågår.

Tät.nu är ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med anslag från Forte, Kampradstiftelsen, Visare Norr och Region Jämtland Härjedalen.